LKT Apopleksi

LKT Apopleksi er et lærings- og kvalitetsteams under det Nationale Kvalitetsprogram. 

Et LKT er et nationalt netværk, som arbejder med forbedringer indenfor et konkret område hvor formålet er,

  • at løfte områder med utilfredsstillende kvalitet eller uønsket variation
  • bidrage til opfyldelse af nationale mål
  • skabe tværregionale læringsfælleskaber
  • skabe klinisk/fagligt ejerskab til forbedringsarbejdet

Et lærings- og kvalitetsteam består af: 

  • tværfaglige lokale forbedringsteams med fagpersoner og ledere fra relevante afdelinger og enheder. 
  • en ekspertgruppe med kliniske eksperter m.fl. der formulerer målene for forbedringerne på det valgte område.

Region Midtjylland var national tovholder og sekretariat for LKT'et.

LKT Apopleksi løb over en to-årig periode, og blev afsluttet  3. kvartal 2019.

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019