Medarbejdere i praksisnær rehabiliteringsforskning i Aarhus: (Fra venstre) Trine Brøns Nielsen, Louise Sofia Madsen, Lisa Østergaard Gregersen, Claus Vinther Nielsen, Charlotte Ibsen, Dorthe Sørensen og Thomas Maribo.
Medarbejdere i praksisnær rehabiliteringsforskning i Aarhus: (Fra venstre) Trine Brøns Nielsen, Louise Sofia Madsen, Lisa Østergaard Gregersen, Claus Vinther Nielsen, Charlotte Ibsen, Dorthe Sørensen og Thomas Maribo. Foto: Søren Sander

Formål

Logoet for Sammen om praksisnær rehabilitering består af to hænder om et hjerte.

Sammen om Praksisnær Rehabiliteringsforskning (SPR) er et forskningsprogram i et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, VIA University College, Aarhus Universitet og MarselisborgCentret.

Formålet er:

  • at borgere i rehabilitering opnår bedst mulig funktionsevne og livskvalitet

  • at praksis bliver definerende for forskningstemaer med afsæt i de udfordringer, som borgerne og praktikerne oplever i rehabiliteringen

  • at forskningsspørgsmål defineres i en ligeværdig dialog mellem praksis og forskning

  • at resultater fra forskning kan implementeres direkte i den kommunale praksis og i tværsektorielle forløb.

Hvem er vi?

Forskningsprogrammet Sammen om Praksisnær Rehabiliteringsforskning (SPR) er et forskningsmæssigt samarbejde mellem kommuner, regionen og uddannelsesinstitutioner under Human First.

 

Vores historie

I januar 2023 skiftede det tidligere Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning (CePR) navn og organisering til det nuværende forskningsprogram Sammen om Praksisnær Rehabiliteringsforskning (SPR).

Nedenfor kan du læse om CePR's historie og tilblivelsen af SPR.

 

Hvad gør vi?

Her kan du læse mere om metoderne og forståelsesrammen som Sammen om Praksisnær Rehabiliteringsforskning (SPR) arbejder ud fra.

 

 

 

Metoderne og forståelsesrammen sikrer, at forskningen har fokus borgerens hverdagsliv og at resultater kan omsættes til daglig praksis.

Hvad vil vi?

Her kan du læse om vores mål og mission samt succeskriterier og handleplan for vores arbejde.

 

 

Projekter

Her finder du korte beskrivelser af projekterne i Sammen om Praksisnær Rehabiliteringsforskning.

 

 

 

 

 

Forskerne i SPR er alle tilknyttet Forskning i Folkesundhed, DEFACTUM.

Kontakt os

Er du interesseret i vores arbejde eller har forslag til projekter, så kontakt os:

Thomas Maribo
Tlf. 7841 4432 / 2145 2470
Mail thomar@rm.dk