Som led i en række infrastrukturafprøvningsprojekter ledet af MedCom, skal DEFACTUM være med til at integrere data på tværs af sektorer.

DEFACTUM er systemsansvarlig for MoEva-platformen, der understøtter kommunernes indsamling af patient-rapporterede data. Og det er i netop den rolle, at DEFACTUM fik til opgave at integrere en delmængde af Vejle Kommunes indrapporterede data for hjerterehabilitering i den nationale IT infrastruktur.

- Den nationale IT infrastruktur har til formål at samle patient-rapporterede data fra alle sektorer i sundhedsvæsnet i en fælles database. På den måde fremmes arbejdet med deling af data på tværs af sektorer, og via Sundhed.dk give borgeren et indblik i, hvilke data der er registreret, og hvordan de benyttes, siger Kristian Kyhl, og fortsætter: 

- Opgaven har været større end først antaget, men nu hvor vi er i mål, kan vi se tilbage på en spændende og lærerig proces.

Faglig leder og seniorkonsulent Hanne Søndergaard er ansvarlig for MoEva platformen.

- MoEva har i mange år ikke blot støttet en lang række kommuners beslutningstagning og bidraget til kvalitetsudvikling og vigtig forskning, men også haft et unikt borgerperspektiv. Det er netop set i det lys, at det glæder mig at MoEva platformen har bidraget til at sætte den store milepæl det er, at det nu er muligt at dele patientrapporterede data tværsektorielt på en sikker og for borgeren transparent måde, påpeger Hanne Søndergaard.

Datadelingen på tværs af sektorer er sket i et samarbejde mellem DEFACTUM, Vejle Kommune og Afdelingen for Hjertesygdomme på Sygehus Lillebælt.