Region Sjællands socialdirektør Pia Bille fortæller om tværgående forbedringsledelse.

Sådan vurderer Region Sjællands socialdirektør Pia Bille, der sammen med lederne på socialområdet har udvalgt tværgående forbedringsledelse, som et led i at styrke socialområdet. 

Ledere fra socialområdet i Region Sjælland iværksatte derfor i starten af året en ny vigtig satsning med forbedringsfællesskaber. På udvalgte sociale botilbud har forbedringsfællesskaberne fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø gennem færre arbejdsulykker, mindre sygefravær og onboardning af nyansatte. Samtidig skal et forbedringsfællesskab arbejde med strukturerede mål- og delmål for borgerne. 

- Tanken med at kapacitetsopbygge i forbedringsarbejde er, at de sociale botilbud anvender en fælles systematik og metoder til kvalitetsudvikling i langt højere grad end i dag, fortæller Dorte Laursen Stigaard, der er specialkonsulent DEFACTUM.  

Sammen med hendes kollega Ane Blom fra DEFACTUM har hun siden januar 2024 understøttet forbedringsfællesskaberne og bidraget til kapacitetsopbygning i forbedringsarbejdet. Frem til udgangen af november 2024 skal de to konsulenter understøtte forbedringsfællesskaberne, og Dorte Laursen Stigaard har særligt et håb for fremtiden: 

- Medarbejderne og ledelsen skal blive bedre til at videndele og lære af hinanden på tværs af socialområdet. 

Forløbet har indtil nu bestået af opstartsdage, hvor der blev undervist i forbedringsmetoder, og fremadrettet vil der være fælles webinarer, som bl.a. omhandler data.  

De udvalgte botilbud har forpligtet sig på, at de undervejs i forløbet skal dele læring på tværs og støtte hinanden i at opnå ambitiøse mål, der højner den organisatoriske kvalitet. 

Ønsker du forbedringer på din arbejdsplads? Læs med her

Dorte_2018_SS HØJREBOKS.jpg

Dorte Laursen Stigaard
Tlf.: 4026 9848
Mail: dostig@rm.dk

Ane Blom
Tlf.: 4023 8993
Mail: anblom@rm.dk