Forskningschef Camilla Palmhøj Nielsen
Foto: Søren Sander

Forskningschef og lektor Camilla Palmhøj Nielsen, DEFACTUM og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og adjunkt Iben Duvald, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Midt står i spidsen for forskningsprogrammet.

- Indledningsvis ser vi på økonomiske og samarbejdsmæssige incitamentstrukturer i forhold til at udvikle det nære sundhedsvæsen og de forskellige sektorers oplevelse af, hvad der ofte giver et benspænd i samarbejdet. Derudover fokuserer vi på, at afdække eksisterende initiativer i forhold akut somatik og psykiatri. Hvad arbejdes der allerede med derude, hvad sker der i overgangene mellem sektorerne, og hvad kan vi lære af det? Og så kommer vi ikke udenom at diskutere og definere, hvad det er vi taler om, når vi taler om det nære sundhedsvæsen, lyder det fra Camilla Palmhøj Nielsen.

Når Region Midtjylland vælger at tildele midler til forskningen, så handler det bl.a. om, at sundhedsvæsenet står over for en markant transformation, hvor flere patienter og borgere i fremtiden vil få tilbudt behandling tæt på eller i egen bopæl. Og de tilbud stiller krav om et tæt samarbejde på tværs af de involverede sektorer.

- Vi venter vi jo på Sundhedsstrukturkommissionens udmelding, og vi ved fra tidligere drøftelser om sundhedsvæsenet, at de nære sundhedstilbud vil komme til at fylde endnu mere i fremtiden. Derfor vil vi også i udviklingen af vores forskning, læne os op af de udmeldinger der kommer og gå i dialog om, hvordan rammen for vores sundhedsydelser fortsat lever op til den høje faglige kvalitet, afslutter Camilla Palmhøj Nielsen.

Forskningsprogrammet "Det nære sundhedsvæsen" er et strategisk forskningsprogram under Region Midtjylland. Forskningsprogrammet løber over en tre-årig periode.