Malene Vinther Christensen

Malene Vinther Christensen

Konsulent, cand.scient.pol

+45 5118 5395

mavich@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/malenevintherchristensen/

Præsentation

Metodestærk cand.scient.pol med erfaring indenfor facilitering og evaluering af organisatorisk forandring. Min drivkraft er demokratisk deltagelse: at alle der berøres af en beslutning inddrages i at tage den, om end det er patienter, brugere, pårørende eller medarbejdere. De er eksperterne i deres hverdag og min fornemmeste opgave er at sikre, at deres viden bliver bragt i spil, så den kan bidrage til en positiv udvikling på social- og sundhedsområdet.

Kompetenceprofil

  • Kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, analyse og afrapportering
  • Design og gennemførelse af evaluering og opbygning af lokal evalueringskapacitet
  • Facilitering af forandringsprocesser fra idégenerering til implementeringsplan
  • Planlægning, koordinering og ledelse af projekter
  • Mundtlig og skriftlig formidling

Ansættelser og projekterfaring

2022 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

2019-2022 AC-fuldmægtig, Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet

2016-2019 Videnskabelig assistent, Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet

Uddannelsesbaggrund

2016 Cand.scient.pol

2013 Bach.scient.pol

Kurser, konferencer m.m.

2022 Proceskonsulentsuddannelse, Co-missions

2020 Projektlederuddannelse, Mannaz a/s

2017 Videregående kvalitativ metode, kandidat- og Ph.d.-fag, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2014 Den kreative platform, procesmodel fra Aalborg Universitet, Folkeuniversitetet