Malene Vinther Christensen

Malene Vinther Christensen

Konsulent, cand.scient.pol

+45 5118 5395

mavich@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/malenevintherchristensen/

Præsentation

Jeg er en metodestærk konsulent med flere års erfaring indenfor analyse, evaluering og facilitering af udviklingsprojekter, hvad end det drejer sig om organisatoriske forandringsprocesser eller iværksættelse af nye indsatser på socialområdet. Min drivkraft er demokratisk deltagelse; at alle, der berøres af en beslutning inddrages i at tage den, om end det er brugere, pårørende eller medarbejdere. De er eksperterne i deres hverdag og deres viden og perspektiver skal bringes i spil for at træffe de rigtige beslutninger og bidrage med en positiv udvikling på socialområdet. Jeg er en erfaren projektleder og en habil proceskonsulent.

Kompetenceprofil

 • Udvikling af forsknings- og evalueringsdesigns
 • Indsamling, analyse og afrapportering af kvalitative og kvantitative data
 • Facilitering af forandringsprocesser fra idégenerering til implementeringsplan
 • Planlægning, koordinering og ledelse af projekter
 • Mundtlig og skriftlig formidling

Publikationer

Evaluering af Neurorehabilitering Midt. Lise Marie Witt Udsen; Dorte Laursen Stigaard; Peder Hau Lyng; Signe Andrén Thrane; Malene Vinther Christensen. DEFACTUM, 2023.

Ansættelser og projekterfaring

2022 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Evalueringer af indsatser på socialområdet blandt andet til kriminalitetstruerede og dømte børn og unge, børn og unge med autisme og unge med svær psykisk sygdom.
 • Evaluering af organisatoriske tiltag på socialområdet blandt andet uddannelse for nye medarbejdere i Specialområde Udviklingshandicap i Region Midtjylland og evaluering af forskellige modeller for tværregionalt udviklingssamarbejde på socialområdet.
 • Udvikling af generisk model for identifikation og vurdering af nødvendige kompetencer i højt specialiseret sociale indsatser
 • Planlægning og facilitering af workshops og konferencer

2016-2022 Videnskabelig assistent og AC-fuldmægtig, Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet

 • Deltagelse i en række EU-forskningsprojekter om demokratisk og etisk forsvarlig forskningspraksis herunder ansvarlig for evaluering af udviklingsprojekter herom i regioner, kommuner, forskningscentre og universiteter på tværs af Europa
 • Forskningsformidling i oplæg, rapporter og fagfællebedømte artikler
 • Planlægning og facilitering af workshops

Uddannelsesbaggrund

2016 Cand.scient.pol

2013 Bach.scient.pol

Kurser, konferencer m.m.

2022-2022 Proceskonsulentsuddannelse, Co-missions

2022-2022 Fra tanke til tekst - bliv bedre til skrivehåndværket, Folkeuniversitetet

2020-2020 Projektlederuddannelse, Mannaz a/s

2017-2017 Videregående kvalitativ metode, kandidat- og Ph.d.-fag, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2014-2014 Den kreative platform, procesmodel fra Aalborg Universitet, Folkeuniversitetet

Undervisning og anden særlig erfaring

2023 Gæsteforelæser, Evaluering og kvalitetssikring, Kandidatuddannelsen i diakoni

2022 Gæsteforelæser, Evaluering og kvalitetssikring, Kandidatuddannelsen i diakoni

2021 Gæsteforelæser, Evaluering og kvalitetssikring, Kandidatuddannelsen i diakoni