Merete Tonnesen

Merete Tonnesen

Forsker, Ph.d., mag.art. i etnografi og socialantropologi

+45 2361 7480

ington@rm.dk

https://dk.linkedin.com/pub/merete-tonnesen/6/804/955

Præsentation

En rød tråd gennem mit arbejdsliv er rehabilitering - hvordan mennesker kommer videre efter sygdom, funktionsnedsættelse kriser og krig. Arbejdsfelterne inkluderer sundhedsområdet, beskæftigelses- og socialområdet, samt integrationsområdet. Pt. arbejder jeg med ulighed i sundhed på baggrund af et feltarbejde udført i 2022-2023, hvor jeg har fulgt en brobyggerordning under SocialSundhed. Frivillige, som studerer sundhedsfag, følger med personer som har svært ved at komme til sundhedsaftaler til deres aftale med lægen, tandlægen, røntgen med mere. Feltarbejdet er et "walking fieldwork", hvor jeg bogstaveligt går med før, under og efter aftalen. Jeg har en særlig interesse for mål og håb i rehabiliteringsforløb, og afsluttede i 2022 et ph.d. forløb. Titel på afhandling: Moving Goals, Moving Hope. Rehabilitees' and Professionals' Experiences of Rehabilitation Goals , Goal-setting, and Hope in Danish Parkinson's Disease Rehabilitation. Jeg holder oplæg og workshops omkring mål og håb.

Kompetenceprofil

  • Målsætning i rehabilitering som særligt kompetencefelt
  • Viden om håb og forholdet mellem mål og håb, når man lever med en neuro-degenerativ sygdom.
  • Bredt kendskab til rehabiliteringsområdet, særligt den kommunale del, herunder hverdagsrehabilitering, neurorehabilitering og rehabilitering af traumatiserede flygtninge
  • Kvalitative undersøgelser, evalueringer og procesbistand
  • Solid erfaring med kvalitative metoder og etnografisk feltarbejde
  • Projektledelse af udviklings- og implementeringsprojekter
  • Solid erfaring med formidling og undervisning

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Navigating (un)certainty in "downhill" trajectories. An ethnographic study about rehabilitees' and professionals' experiences with goal-setting in Parkinson's disease rehabilitation. Merete Tonnesen; Claus Vinther Nielsen. Clinical Rehabilitation, 2023.

Bridging Inequity Gaps in Healthcare Systems While Educating Future Healthcare Professionals—The Social Health Bridge-Building Programme. Gitte Valentin; Claus Vinther Nielsen; Anne-Sofie Meldgaard Nielsen; Merete Tonnesen; Kristina Louise Bliksted; Katrine Tranberg Jensen; Karen Ingerslev; Thomas Maribo; Lisa Gregersen Oestergaard. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023.

Seeing the invisible: extracurricular learning processes and learning outcome as experienced by student volunteers accompanying persons in a socially vulnerable situation to healthcare appointments-an ethnographic study. Merete Tonnesen; Gitte Valentin; Thomas Maribo; Anne-Mette Hedeager Momsen. Advances in Health Sciences Education, 2023.

Moving goals. Goal-work in Parkinson's disease rehabilitation. Merete Tonnesen; Claus Vinther Nielsen; Rikke Sand Andersen. Frontiers, 2022.

What are your goals? Goal-setting logics in Danish Parkinson’s rehabilitation. Merete Tonnesen; Claus Vinther Nielsen; Rikke Sand Andersen. Medical Anthropology, 2022.

Mere liv i gamles hverdag - velfærdsteknologi til hverdagsbrug. DEFACTUM, 2019.

Familie-FOKUS. Kvalitativ undersøgelse om familier med børn med livsbegrænsende eller livstruende sygdomme. Tonnesen, M. . DEFACTUM, 2019.

Målsætning i Rehabilitering. Merete Tonnesen, Faglig redaktion Claus Vinther Nielsen. DEFACTUM, 2017.

På hold med lænderygsmerter. Tonnesen, M. DEFACTUM, 2016.

Evaluering af indsatser på senhjerneskade-området i Randers kommune. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Ansættelser og projekterfaring

2022 Forsker DEFACTUM

2018-2021 Ph.d. - studerende, Aarhus Universitet

2015-2019 Konsulent, Forskning og Udvikling

2014-2015 Selvstændig konsulent hos Tonnesen Consult

2010-2013 Projektleder Grib Hverdagen, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune

2008-2009 Projektkoordinator, RehabiliteringsCenter for Flygtninge (RCF)

2006-2007 Konsulent ved Videnscenter for Kompetenceafklaring af Flygtninge og Indvandrere

2003-2006 Projektleder Videnscenter for Integration - Randers

2002-2002 Ekstern underviser, Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus

1997-2000 Udsendt MS Zimbabwe

Uddannelsesbaggrund

2022 Ph.d., AU Health

2001 Mag.art, Etnografi og socialantropologi

Kurser, konferencer m.m.

2012-2012 Forandringsledelse, Dansk Magisterforening

2009-2010 1 årigt kursus i Innovativ Evaluering v. Nova Berg

2007-2007 Facilitatoruddannelse, Dansk Magisterforening

2005-2006 Projektlederuddannelse, Danmarks Forvaltnings Højskole

Undervisning og anden særlig erfaring

2015 Undervisning på Health, bachelor og kandidatuddannelse

2015 Oplæg, seminarer, workshops og konference bidrag om rehabilitering bredt, men de senere år med særlig fokus på håb, målsætning i rehabilitering