Tina Veje Andersen

Tina Veje Andersen

Sundhedsfaglig konsulent, cand.scient.san.publ.

+45 2363 7844

tivane@rm.dk

Præsentation

Tina er kandidat i folkesundhedsvidenskab med 14 års erfaring i design, planlægning og gennemførelse af primært kvantitative forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter inden for det danske sundhedsvæsen. Tina har stor erfaring med projekter omhandlende kroniske sygdomme, tværsektorielle udviklingsprojekter og evalueringskoncepter med inklusion af hospitaler, almen praksis og kommuner. Endvidere har Tina arbejdet med revidering, implementering og monitorering af regionale forløbsprogrammer, herunder blandt andet udvikling af HjerteKom. Der ud over har Tina arbejdet med konsensusprocesser omkring national kvalitetsmonitorering i kommunal regi, kvalificering af data til kliniske kvalitetsdatabaser samt indsamling og opgørelse af PRO-data i regi af monitorerings- og evalueringsværktøjet MoEva. Dertil kommer digitale udviklingsopgaver inklusiv digital formidling af data samt generel stor erfaring med præsentationer, afholdelse af workshops, undervisning m.m. Tina har stor erfaring med kvantitative data indenfor det kommunale område. Håndtering af store datamængder har ligeledes indgået i Tinas projektportefølje.

Kompetenceprofil

 • Kvantitativ analyse og datahåndtering
 • Design og projektledelse af forsknings-, kvalitetsudviklings- og evalueringsprojekter
 • Monitorering
 • Tværfagligt og tværsektorielt fokus
 • Udvikling og opgørelse af indikatorer herunder borgerrapporterede data (PRO)

Publikationer

Borgernes bidrag til udvikling af hjertesvigtforløb og telemedicinske tilbud i Region Midtjylland. Brugerdialog med borgere med hjertesvigt og deres pårørende. Tina Veje Andersen, Marianne S. Balleby. DEFACTUM, 2023.

Statusevaluering af initiativer på epilepsiområdet. Marianne Sigaard Balleby; Signe Andrén Thrane; Tina Veje Andersen . DEFACTUM for Sundhedsstyrelsen, 2023.

Er der sammenhæng mellem borgerens egenomsorg og livskvalitet og en forbedring af det fysiske funktionsniveau efter kommunal hjerterehabilitering? Malene Thygesen; Tina Veje Andersen; Berit Kjærside Nielsen; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2023.

Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering. Tina Veje Andersen; Marie Louise Overgaard Svendsen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2021.

Type 2 diabetes – Et samarbejde i Midtklyngen. Projektindsats for deltagelse i kommunale sundhedstilbud for borgere med type 2 diabetes. Peder Hau Lyng, Marianne Sigaard Balleby, Signe Andrén Thrane, Tina Veje Andersen. DEFACTUM, 2021.

Type 2 diabetes – Et samarbejde i Midtklyngen. Tematikker og ideer til indsatser til fastholdelse af sundhedsvaner på baggrund af brugerdialoger i sundhedscentre i Viborg Kommune og Skive Kommune. Marianne S. Balleby, Tina Veje Andersen. DEFACTUM, 2021.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra kommuner i den midtjyske region for perioden 1. januar 2019 til den 31. december 2019. Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2020.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt i den midtjyske region for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2018. Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2019.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt databasen i den midtjyske region for perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2017. Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2018.

Evalueringen af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien. Anders Nørbæk. Bidrag til registerdatabehandling: Tina Veje Andersen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Sara Flensborg Hansen, Dorte Brandt Svendstrup. Yderligere bidrag: Gry Trust Mertz. Sundhedsstyrelsen, 2018.

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Ansættelser og projekterfaring

2015 Sundhedsfaglig konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Arbejdsgruppe - implementering af Vælg Klogt anbefaling Forløbsprogram for Lænderygsmerter (2022)
 • Evaluering af initiativer til mere kvalitet og større sammenhæng i indsatsen for mennesker med epilepsi, Sundhedsstyrelsen
 • Type 2 diabetes - Et samarbejde i Midtklyngen - Prøvehandling for fastholdelse af sundhedsvaner i kommunale sundhedsindsatser (2021)
 • Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering - Kommunernes Landsforening (2020-2021)
 • Type 2 diabetes - Et samarbejde i Midtklyngen - Indsats for Kommunale sundhedstilbud (2020-2021)
 • Monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Region Sjælland (2020-2022)
 • Udvikling af evalueringsdesign Telemedicin for KOL-patienter Region Midtjylland (2020)
 • MoEva – Monitorering og Evaluering af Patientuddannelser (2019-2022)
 • Datalevering til Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (RKKP) - HjerteKom (2019-2022)
 • Udvikling af digital datavisning (inkl. Min PROfil) i MoEva (Monitorering og Evaluering af patientuddannelser) (2019)
 • Arbejdsgruppe vedr. implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter (2019)
 • Evalueringen af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien - Satspuljeprojekt (2018)
 • Monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Region Midtjylland (2016-2022)
 • Udvikling af SOP (standard Operating Procedures) for lægemiddelforsøg (2016-2017)
 • Revision af forløbsprogram for hjertesygdom - Region Midtjylland (2015)
 • Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland (MAF) (2015-2018)

2008-2015 Kræftens Bekæmpelse, Center for Kræftforskning

 • Forsker og projektleder for den danske del af projekt om årsager til hjernetumorer blandt børn og unge (CEFALO) (2011-2014)
 • Forsker på EPI-CT: International pediatric CT scan study (2011-2013)
 • Forsker, Projekt om årsager til hjernetumorer blandt børn og unge (CEFALO) (2008-2010)
 • Interviewer, Forskningsprojekt om årsager til hjernetumorer blandt børn og unge (CEFALO) (2006-2008)

Uddannelsesbaggrund

2008 Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.

Kurser, konferencer m.m.

2022-2022 Præsentation Dansk Evalueringsselskabs årskonference

2021-2021 Præsentation til Rehabilitation International World Congress 2021

2020-2020 Præsentation Dokumentationskonference Dansk Sygepleje Selskabs Dokumentationsråd

2019-2019 Præsentation Folkesundhedsdagene

2018-2018 Præsentation Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare, NSQH

2015-2015 Poster præsentation Folkesundhedsdage

Undervisning og anden særlig erfaring

2022-2022 Undervisning i Digitale rapporteringsmoduler i Monitorerings- og Evalueringsværktøjet MoEva

2021-2022 Ekstern underviser i 'Kroniske lidelser og rehabilitering' på Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

2020-2020 Artikel; Sebastian M. et.al.: Elongator complex deficiency predisposes to sonic hedgehog medulloblastoma. Nature vol 580;16April 2020

2018-2018 Artikel; Sebastian M Waszak, PhD et.al.: Spectrum and prevalence of genetic predisposition in medulloblastoma: a retrospective genetic study and prospective validation in a clinical trial cohort. The Lancet Oncology, vol 19, Issue 6, 2018.

2018-2018 Undervisning på Temadag om kommunal fase 2 hjerterehabilitering 'Fra indtastning til indikatoropgørelse'

2013-2013 Artikel; Andersen TV et al.: Patterns of exposure to infectious diseases and social contacts in early life and risk of brain tumours in children and adolescents: an International Case-Control Study (CEFALO). British Journal of Cancer. 2013

2011-2011 Artikel; Aydin D, Feychting M et. al.: Mobile phone use and risk of brain tumours in children and adolescents: a multicenter case-control study (CEFALO). Journal of the National Cancer Institute (JNCI) (2011) 103 (16): 1264-1276

2011-2011 Projektlederuddannelse (moduler i Den Offentlige Lederuddannelse, DOL)