Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen

Seniorforsker, cand.mag. i samfundsfag og idéhistorie

+45 2273 0252

finlar@rm.dk

https://orcid.org/0000-0002-6848-123X

Præsentation

Jeg arbejder som seniorforsker i Befolkningsundersøgelser, hvor jeg tidligere har været programleder. Jeg har arbejdet med folkesundhed i mere end 25 år. En af mine hovedaktiviteter har været udvikling og organisering af de regionale og nationale sundhedsprofiler ('Hvordan har du det?'). Jeg er optaget af, hvordan befolkningens sundhed udvikler sig i et samspil mellem sociale, biologiske og mentale forhold. Samt hvordan man fra samfundets side aktivt kan fremme folkesundheden, herunder social lighed i sundhed. Jeg er desuden optaget af 'nye tendenser' i folkesundheden, f.eks. multisygdom. Jeg har en omfattende generalistviden om folkesundhed. Jeg har desuden specialistkompetencer på flere områder (se nedenfor). Jeg er medlem af Programgruppen for ulighed i sundhed, Behandlingsrådet.

Kompetenceprofil

 • Sundhedsprofiler
 • Social ulighed i sundhed
 • Stress og mental sundhed
 • Multisygdom
 • Spørgeskemadesign
 • Kvantitativ dataanalyse, herunder avancerede statistiske metoder
 • Visualisering af kvantitativ information

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

Du kan se en samlet publikationslist for Finn Breinholt Larsen i ORCID

DEFACTUM publikationer

Estimating the causal effects of work-related and non-work-related stressors on perceived stress level: A fixed effects approach using population-based panel data. Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgaard; Morten Vejs Willert; Jes Bak Sørensen. PLOS ONE, 2023.

Hvordan har du det? 2021 - Sundhedsprofil for region og kommuner. Karina Friis; Martin Mejlby Jensen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Finn Breinholt Larsen; Sarah Skov Jørgensen; Kristine Toftegaard Frandsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2022.

Hvordan har du det? Udviklingen 2010-2013-2017-2021. Karina Friis; Martin Mejlby Jensen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Finn Breinholt Larsen; Sarah Skov Jørgensen; Kristine Toftegaard Frandsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2022.

35 Years of health surveys in Denmark: a backbone of public health practice and research. Anne I. Christensen; Cathrine J. Lau; Peter L. Kristensen; Hanne S. Poulsen; Finn Breinholt Larsen. Scandinavian Journal of Public Health, 2022.

Multisygdom i den danske befolkning – forekomsten af multisygdomsmønstre og sammenhængen med sociodemografiske faktorer og helbredsrelateret livskvalitet. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. DEFACTUM, 2022.

The relative importance of work-related and non-work-related stressors and perceived social support on global perceived stress in a cross-sectional population-based sample. Jes Bak Sørensen; Mathias Lasgaard; Morten Vejs Willert; Finn Breinholt Larsen. BMC Public Health, 2021.

Stress på tværs af livet - Temaanalyse fra forskningsprojektet "En helhedsorienteret analyse af årsagerne til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress" Finn Breinholt Larsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2021.

Belastninger i dagligdagen - Temaanalyse fra forskningsprojektet "En helhedsorienteret analyse af årsagerne til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress" Finn Breinholt Larsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2021.

Udvikling i befolkningens stressniveau - Temaanalyse fra forskningsprojektet "En helhedsorienteret analyse af årsagerne til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress" Finn Breinholt Larsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2021.

Danish validation of the Multimorbidity Treatment Burden Questionnaire (MTBQ) and findings from a population health survey: a mixed-methods study. Marie Hauge Pedersen; Polly Duncan; Mathias Lasgaard; Karina Friis; Chris Salisbury; Finn Breinholt Larsen. BMJ Open, 2021.

Population differences in health-related quality of life between cancer survivors and controls: Does low educational attainment widen the gap? Finn B. Larsen; Jes Bak Sørensen; Claus V. Nielsen; Anne-Mette H. Momsen; Karina Friis; Christina M. Stapelfeldt. Scandinavian Journal of Public Health, 2020.

Fragility fractures and health-related quality of life: does socio-economic status widen the gap? A population-based study. Gitte Valentin; Karina Friis; Camilla Palmhøj Nielsen; Finn Breinholt Larsen; Bente Lomholt Langdahl. Osteoporosis International, 2020.

Kroniske sygdomme blandt personer med gigt- og rygsygdom – en national analyse af sygdomsprofil og behandlingsomkostninger. Julie Christiansen; Emely Ek Blæhr; Kristian Nørgaard Larsen; Michael Davidsen; Nanna Borup Johansen; Finn Breinholt Larsen . DEFACTUM, 2019.

Medication adherence, biological and lifestyle risk factors in patients with myocardial infarction: a ten-year follow-up on socially differentiated cardiac rehabilitation. Kathrine Hald; Finn Breinholt Larsen; Kirsten Melgaard Nielsen; Lucette Kirsten Meillier; Martin Berg Johansen; Mogens Lytken Larsen; Bo Christensen; Claus Vinther Nielsen. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2019.

Prevalence of lifestyle characteristics in glucocorticoid users and non-users: a Danish population-based cross-sectional study. Kristina Laugesen; Irene Petersen; Lars Pedersen; Finn Breinholt Larsen; Jens Otto Lunde Jørgensen; Henrik Toft Sørensen. BMJ Open, 2019.

Expanded cardiac rehabilitation in socially vulnerable patients with myocardial infarction: A 10-year follow-up study focusing on mortality and non-fatal events. Kathrine Hald, Kirsten Meldgaard Nielsen, Claus Vinther Nielsen, Lucette Meillier, Finn Breinholt Larsen, Bo Christensen, Mogens Lytken Larsen. BMJ Open, 2018.

Hvordan har du det? 2017 - Sundhedsprofil for region og kommuner. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Jes Bak Sørensen; Julie Christiansen; Ane-Kathrine Lundberg; Sofie Emilie Pedersen; Karina Friis. DEFACTUM, 2018.

Hvordan har du det? 2017 - Udviklingen 2010-2013-2017. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Jes Bak Sørensen; Julie Christiansen; Ane-Kathrine Lundberg; Sofie Emilie Pedersen; Karina Friis. DEFACTUM, 2018.

Social inequality in cancer survivors’ health behaviours - A Danish population-based study. Karina Friis; Finn Breinholt Larsen; Claus Vinther Nielsen; Anne-Mette Hedeager Momsen; Christina Malmose Stapelfeldt. Eur J Cancer Care, 2018.

Long-term adverse health outcomes of physical workplace violence: a 7-year population-based follow-up study. Karina Friis; Jesper Pihl-Thingvad; Finn Breinholt Larsen; Julie Christiansen; Mathias Lasgaard. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2018.

Physical Violence at Work Predicts Health-Related Absence From the Labor Market: A 10-Year Population-Based Follow-Up Study. Karina Friis; Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgaard. American Psychological Association, 2017.

A Latent Class Analysis of Multimorbidity and the Relationship to Socio-Demographic Factors and Health-Related Quality of Life. A National Population-Based Study of 162,283 Danish Adults. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Karina Friis; Charlotte Glümer; Mathias Lasgaard. PLOS ONE, 2017.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 1 - Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 2 - Variation i behandlingsintensitet i slutningen af livet. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 4 - Læring fra det engelske sundhedsvæsens arbejde med NHS Atlas of Variation in Healthcare. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 5 - Variation i sygehusforbruget opgjort i forhold til almen praksis. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

A National Population Study of the Co-Occurrence of Multiple Long-Term Conditions in People With Multimorbidity, Denmark, 2013. Karina Friis; Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgaard. . Preventing Chronic Disease, 2016.

The construct validity of the Perceived Stress Scale. Marie Germund Nielsen; Eva Ørnbøl; Mogens Vestergaard; Per Bech; Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgaard; Kaj Sparle Christsensen.. Journal of Psychosomatic Research, 2016.

The Association Between Perceived Stress and Mortality Among People With Multimorbidity. Anders Prior; Morten Fenger-Grøn; Karen Kjær Larsen; Finn Breinholt Larsen; Kirstine Magtengaard Robinson; Marie Germund Nielsen; Kaj Sparle Christensen; Stewart W. Mercer; Mogens Vestergaard;. American Journal of Epidemiology, 2016.

Hvordan har du det? 2013 - Udviklingen for 2006-2010-2013. Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2015.

Geographic variation in healthcare expenditures: insights from a Danish study: Marie Hauge Pedersen. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. European Journal of Public Health, 2015.

Forbrugsvariationsprojektet – afsluttende afrapportering. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. DEFACTUM, 2015.

Hvordan har du det? 2013 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner. Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Energy drink consumption and the relation to socio-demographic factors and health behaviour among young adults in Denmark. A population-based study. Karina Friis; Jeppe I. Lyng; Mathias Lasgaard; Finn B. Larsen. European Journal of Public Health, 2014.

The effect of multiple reminders on response patterns in a Danish health survey. Anne I. Christensen; Ola Ekholm; Peter L. Kristensen; Finn B. Larsen; Anker L. Vinding; Charlotte Glümer; Knud Juel.. The European Journal of Public Health, 2014.

The development in body mass index, overweight and obesity in three regions in Denmark. Ulla Toft, Region Hovedstaden; Anker Lund Vinding, Aalborg Universitet; Finn Breinholt Larsen, CFK, Region Midtjylland; Michael Falk Hvidberg, Aalborg Universitet; Kirstine Magtengaard Robinson, Region Hovedstaden; Charlotte Glümer, Region Hovedstaden;. The European Journal of Public Health, 2014.

Use of selective serotonin reuptake inhibitors and lifestyle among women of childbearing age: a Danish cross-sectional survey. Laugesen K; Telén Andersen AB; Nørgaard M; Nielsen RB; Thomsen RW; Larsen FB; Sørensen HT.. BMJ Open 2013, 2013.

Lifestyle Profile Among Statin Users. Reimar Wernich Thomsen, Aarhus Univerisitetshospital; Rikke Beck Nielsen, Aarhus Universitetshospital; Mette Nørgaard, Aarhus Universitetshospital; Henriette Thisted Horsdal, Aarhus Univerisitetshospital; Til Stürmer, Aarhus Univerisitetshospital; Finn Breinholt Larsen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland; Henrik Toft Sørensen, Aarhus Univerisitetshospital. . Epidemiology, 2013.

Lifestyle factors among proton pump inhibitor users and nonusers: a cross-sectional study in a population-based setting. Frederik Hvid-Jensen; Rikke B Nielsen; Lars Pedersen; Peter Funch-Jensen; Asbjørn Mohr Drewes; Finn B Larsen; CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Reimar W Thomsen;. Clinical Epidemiology, 2013.

The Danish National Health Survey 2010. Study design and respondent characteristics. Christensen AI; Ekholm O; Glümer C; Andreasen AH; Hvidberg MF; Kristensen PL; Finn Breinholt Larsen; Ortiz B; Juel K. . Scand J Public Health, 2012.

Socially differentiated cardiac rehabilitation: can we improve referral, attendance and adherence among patients with first myocardial infarction? Lucette Meillier, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling; Kirsten Melgaard Nielsen, Aarhus Universitetshospital, Skejby; Finn Breinholt Larsen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling; Mogens Lytken Larsen, Aalborg Universitets Hospital. . Scand J Public Health, 2012.

Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen; Ane Lykke Nielsen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Fremme af mental sundhed. Anna Paldam Folker, Sundhedsstyrelsen; Anne Illemann Christensen, Syddansk Universitet; Eva Østergaard, Plejehjemmet Lindegården, Herning Kommune; Pernille Almdal, Holstebro Kommune; Inge Wittrup, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Finn Breinholt Larsen, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Karl Jack, journalist; Henrik Nordentoft, Psykiatrien, Region Midtjylland; Ellen Pallesen, Regionshospitalet Silkeborg; Kenneth Kibsgård, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Raben Rosenberg, Aarhus Universitetshospital, Risskov; Poul Videbech, Aarhus Universitetshospital, Risskov; Jens Bejer Damgaard, Region Midtjylland. . Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, 2011.

Hvordan har du det? 2010 - Sundhedsprofil for region og kommuner - Unge. Pia Vedel Ankersen; Stine Poulsen; Christina Schnohr; Ane Lykke Nielsen; Maiken Rose Hjortbak; Finn Breinholt Larsen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Hvordan har du det? 2010. Sundhedsprofil for region og kommune - voksne. Finn Breinholt Larsen; Pia Vedel Ankersen; Stine Poulsen. . Center for Folkesundhed, 2011.

Stress øger risiko for sygefravær hos raske erhvervsaktive. Simone Kellenberger; Finn Breinholt Larsen.. Center for Folkesundhed, 2008.

Fysisk sygdom hos psykisk syge. Hvordan har du det? - Online nr. 4. Finn Breinholt Larsen; Louise Nordvig.. Center for Folkesundhed, 2008.

Hvordan har du det? - Sundhedsprofil for region og kommuner (revideret 2008) Finn Breinholt Larsen; Louise Nordvig. . CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2008.

Praktiserende lægers rådgivning om ændring af sundhedsvaner. Finn Breinholt Larsen; Louise Nordvig.. Center for Folkesundhed, 2007.

Kroniske patienter - Sociale forskelle i sundhedsvaner. Finn Breinholt Larsen. Center for Folkesundhed, 2007.

Stress og placering i jobhierarkiet. Hvordan har du det? - Online nr.1. Finn Breinholt Larsen. Center for Folkesundhed, 2007.

Validation of the 12 Item Short form Health Survey in a Sample from Region Central Jutland. Louise Næser Christensen; CFK, Region Midtjylland; Lars Ehlers, Aalborg universitet, Institut for Økonomi og Ledelse ; Finn Breinholt Larsen, CFK, Region Midtjylland; Morten Berg Jensen, Aarhus Universitet, Institut for Økonomi.. Soc Indic Res, 2003.

Kost, motion og fedme. Hvordan har du det? Finn Breinholt Larsen. Aarhus Amt, 2003.

Selvvurderet helbred og ulighed i sundhed. Hvordan har du det? Finn Breinholt Larsen. Aarhus Amt, 2003.

Rygevaner og rygeophør. Hvordan har du det? Finn Breinholt Larsen. Aarhus Amt, 2002.

Ansættelser og projekterfaring

2022 Medlem af Programgruppen for ulighed i sundhed, Behandlingsrådet

2011 Seniorforsker, Forskning i Folkesundhed, DEFACTUM

2011-2019 Programleder med ansvar for Region Midtjyllands sundhedsprofiler

2010-2014 Forelæser i befolkningssundhed og demografi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet.

2009 Medlem af Forskningsudvalget, Dansk Selskab for Folkesundhed

2007-2012 Formand for Det faglige rådgivende udvalg om risiko ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet, Forebyggelsesfonden.

2000-2001 Ekstern lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

1997-2011 Sundhedskonsulent i Århus Amt/Region Midtjylland.

 • Sekretariatsbetjening af Forebyggelsesrådet
 • Forsøgs- og udviklingsarbejde inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Planlægning og gennemførelse af sundhedsprofiler.
 • Udarbejdelse og implementering af strategier for sundhedsfremme og forebyggelse.

1993-1997 Adjunkt ved Center for Nordatlantiske Studier, Århus Universitet.

 • Forskningsområde: Grønlandske retsforhold.

1992-1993 Forskningsrådsstipendiat ved Institut for Proces- og Kriminalret, Århus Universitet.

 • Forskningsområde: Grønlandske retsforhold.

1983-1992 Forskningsmedarbejder/lektor ved Institut for Administration, Grønlands Universitet.

 • Forskningsområde: Grønlandske samfundsforhold.

1982-1983 Videnskabelig medarbejder ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet.

 • Forskningsområde: Offentlig styring af olie- og gasaktiviteter i Grønland.

Uddannelsesbaggrund

Cand.mag. i samfundsfag og idéhistorie

Kurser, konferencer m.m.

2013-2014 Uddannelse i programledelse og faglig ledelse.

1982-2015 En række konferencer i tilknytning til projekter og fagområder.