Marie Hauge Pedersen

Marie Hauge Pedersen

Ph.d.-studerende, cand.oecon.

+45 2033 0933

mahpee@rm.dk

https://dk.linkedin.com/pub/marie-hauge-pedersen/9/273/648

Kompetenceprofil

  • Sundhedsprofiler
  • Multisygdom
  • Behandlingsbyrde
  • Geografisk variation i sundhedsydelser
  • Arbejdsmarkedsanalyser
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Kvantitativ analyse

Publikationer

Hvordan har du det? 2021 - Sundhedsprofil for region og kommuner. Karina Friis; Martin Mejlby Jensen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Finn Breinholt Larsen; Sarah Skov Jørgensen; Kristine Toftegaard Frandsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2022.

Hvordan har du det? Udviklingen 2010-2013-2017-2021. Karina Friis; Martin Mejlby Jensen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Finn Breinholt Larsen; Sarah Skov Jørgensen; Kristine Toftegaard Frandsen; Jes Bak Sørensen. DEFACTUM, 2022.

Danish validation of the Multimorbidity Treatment Burden Questionnaire (MTBQ) and findings from a population health survey: a mixed-methods study. Marie Hauge Pedersen; Polly Duncan; Mathias Lasgaard; Karina Friis; Chris Salisbury; Finn Breinholt Larsen. BMJ Open, 2021.

Impact of low health literacy on healthcare utilization in individuals with cardiovascular disease, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes and mental disorders. A Danish population-based 4-year follow-up study. Karina Friis; Marie Hauge Pedersen; Anna Aaby; Mathias Lasgaard; Helle Terkildsen Maindal. The European Journal of Public Health, 2020.

Low Health Literacy and Mortality in Individuals with Cardiovascular Disease, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Diabetes, and Mental Illness: A 6-Year Population-Based Follow-Up Study. Karina Friis; Anna Aaby; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Richard H. Osborne; Helle Terkildsen Maindal. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020.

Health literacy, multimorbidity, and patient-perceived treatment burden in individuals with cardiovascular disease. A Danish population-based study. Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Polly Duncan; Helle Terkildsen Maindal. Patient Education and Counseling, 2019.

Hvordan har du det? 2017 - Sundhedsprofil for region og kommuner. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Jes Bak Sørensen; Julie Christiansen; Ane-Kathrine Lundberg; Sofie Emilie Pedersen; Karina Friis. DEFACTUM, 2018.

Hvordan har du det? 2017 - Udviklingen 2010-2013-2017. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Jes Bak Sørensen; Julie Christiansen; Ane-Kathrine Lundberg; Sofie Emilie Pedersen; Karina Friis. DEFACTUM, 2018.

A Latent Class Analysis of Multimorbidity and the Relationship to Socio-Demographic Factors and Health-Related Quality of Life. A National Population-Based Study of 162,283 Danish Adults. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Karina Friis; Charlotte Glümer; Mathias Lasgaard. PLOS ONE, 2017.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 1 - Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 2 - Variation i behandlingsintensitet i slutningen af livet. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 4 - Læring fra det engelske sundhedsvæsens arbejde med NHS Atlas of Variation in Healthcare. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 5 - Variation i sygehusforbruget opgjort i forhold til almen praksis. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

A National Population Study of the Co-Occurrence of Multiple Long-Term Conditions in People With Multimorbidity, Denmark, 2013. Karina Friis; Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgaard. . Preventing Chronic Disease, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet – afsluttende afrapportering. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. DEFACTUM, 2015.

Geographic variation in healthcare expenditures: insights from a Danish study: Marie Hauge Pedersen. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. European Journal of Public Health, 2015.

Hvordan har du det? 2013 - Udviklingen for 2006-2010-2013. Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2015.

Hvordan har du det? 2013 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner. Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø. Claus Løvschall; Lene Mosegaard Søbjerg; Marie Hauge Pedersen; Ole Nørregaard; Christian Prætorius; Ole Hilberg; Poul Jennum; Line Stjernholm Tipsmark; Titina Vinter Pedersen; Camilla Palmhøj Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Medicinsk Teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø - Sammenfatning. Claus Løvschall; Lene Mosegaard Søbjerg; Marie Hauge Pedersen; Ole Nørregaard; Christian Prætorius; Ole Hilberg; Poul Jennum; Line Stjernholm Tipsmark; Titina Vinter Pedersen; Camilla Palmhøj Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Ansættelser og projekterfaring

2011 Projektleder, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

  • Region Midtjyllands befolkningsundersøgelse, Hvordan har du det?
  • Analyser af geografisk variation i sygehusforbrug (Forbrugsvariationsprojektet)
  • Analyser af multisygdom

2010-2011 Studentermedhjælper, (det tidligere) KREVI - Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut

Uddannelsesbaggrund

2011 Cand.oecon., Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 Medarrangør af Region Midtjyllands 'Hvordan har du det? 2017'-konference. Mundtligt oplæg om kronisk sygdom og multisygdom

2018-2018 Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil, København, mundtligt oplæg om sundhedsvaner og kronisk sygdom

2018-2018 Folkesundhedsdage 2018, Nyborg, mundtligt oplæg om patientoplevet behandlingsbyrde

2018-2018 European Public Health Conference, Ljubljana, posterwalk: patientoplevet behandlingsbyrde

2015-2015 Folkesundhedsdage 2015, Nyborg, mundtligt oplæg om udvikling i geografisk variation i forbrug af sygehusydelser i Region Midtjylland

2015-2015 European Public Health Conference, Milano, mundtlig pitch-præsentation af geografisk variation i forbrug af sygehusydelser

2014-2014 Folkesundhedsdage 2014, Nyborg, mundtligt oplæg om multisygdom i et beskæftigelsesperspektiv

2014-2014 Medarrangør af Region Midtjyllands 'Hvordan har du det? 2013'-konference. Mundtligt oplæg om sundhed og beskæftigelse

2012-2012 Projektlederuddannelse: Projektstyring i praksis

2012-2012 Folkesundhedsdage 2012, Nyborg, mundtligt oplæg om forbrug af sygehusydelser i Region Midtjylland