Anne Marie Schak Jensen

Anne Marie Schak Jensen

Datamanager , Sygeplejerske cand.scient.san.

+45 2363 7977

anmajs@rm.dk

Præsentation

Jeg er uddannet sygeplejerske, cand.scient san. og har været ansat siden 2009. Primært arbejder jeg med diverse datamanagementopgaver internt i DEFACTUM. Derudover tilbydes forskellige Stata relaterede ydelser som fx udarbejde af GIS kort, data oprensning, samling af data og fejlretning af data. Endvidere datahjælp til PhD. - studerende i forbindelse med deres projekter. Erfaring med oprettelse af projekter og dataarbejde på Danmarks Statistiks Forskermaskine

Kompetenceprofil

 • DST projektdatabaseadministrator
 • Datamanagement
 • Udarbejdelse af projektindstilling og bestilling/ arbejde med data hos Danmarks Statistik
 • Dataarkivering hos Rigsarkivet
 • Stata-hjælp fx GIS kort, præsentation, tabeller, udtræk af data fra sql
 • Kvantitativ metode deskriptiv statistik m.m

Publikationer

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Monitorering af forløbsprogrammer Populationer 2010-2012. Rapport 1. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Lone Kærsvang, Anne Marie Schak Jensen, Titina Vinter Pedersen, Thomas Lund. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser - Kvantitativ evaluering. Kirsten Vinther-Jensen; Anne Marie Schak Jensen. . CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Ekstern evaluering af lægehenvist sundhedskursus i SundhedsCenter Århus. Jens Hansen; Claus Løvschall; Anne-Marie Schak Jensen. Center for Kvalitetsudvikling, Center for Folkesundhed, Århus Kommune, 2009.

Afsluttede

Ansættelser og projekterfaring

2016 Datamanager, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • DST Projektdatabaseadministrator
 • Erfaringer med datamanagement i forbindelse med LPR3F registerdata
 • Data arbejde med lægemiddelforsøg og GCP-procedure relateret hertil
 • Datamanagement opgaver internt i DEFACTUM fx Hvordan har du det? 2017
 • Udarbejdelse af projektindstilling og bestilling af data hos Danmarks Statistik
 • Erfaring udtræk af data fra sql
 • Dataarkivering hos Rigsarkivet
 • MoEva klassisk data
 • Udviklingsopgaver i forbindelse med forbindelse e-monitorering MoEva.2.0
 • Klargøring af testdata og test i forbindelse e-monitorering MoEva.2.0
 • Kvantitative data, Stata, klargøring af spørgeskemadata, register data, til analyser.
 • 2016 - primo 2018 Datamanagementsopgaver hos Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers

2010-2016 Datamanager, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Dataarbejde med lægemiddelforsøg og GCP-procedure relateret hertil
 • Dataarbejde i forbindelse med Trialpartner-projekter og Etrial-projekter
 • Kvantitative data, Stata, klargøring af spørgeskemadata, register data, til analyser.
 • Datahåndtering i forbindelse med Monitorering af forløbsprogrammer
 • Datamanagement opgaver internt i DEFACTUM fx Hvordan har du det? 2013
 • MoEva Klassisk
 • Datamanagement opgaver hos Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers

2009-2010 Datamanager, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

 • Dataarbejde i Læring og mestrings projekt
 • MoEva klassisk data

2007-2008 Epj-ansvarlig, projektkoordinator, Regionshospitalet Randers

2006-2007 Epj-ansvarlig, projektkoordinator, Randers Centralsygehus

2002-2004 Sygeplejerske, medicinsk afdeling, Århus Amtssygehus

Uddannelsesbaggrund

2006 cand.scient.san. Aarhus Universitet

2002 Sygeplejerske, Sygeplejeskolen i Aarhus

Kurser, konferencer m.m.

2019-2019 2019 Nordic and Baltic Stata Users Group meeing, Stockholm

2016-2016 Basic Biostatistics PhD course

2015-2015 Tableau Desktop - introduktionskursus

2015-2015 Tableau desktop - udvidet

2013-2013 SQL Programmering Videregående

2013-2013 SQL Programmering Grundkursus