Pårørende i Psykiatrien

Helle Høgh, Eva Tersbøl

<![CDATA[• Hvordan kan informationen og kontakten til pårørende blive bedre? • Hvordan kan medinddragelse af pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere øges? Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har med Gennembrudsprojektet Det nationale kvalitetsudviklingsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien taget initiativ til at forbedre de pårørendes oplevelse af psykiatrien. Kvalitetsmålinger fra januar 2009 viser, at • Hospitalsafsnittene havde forbedret tilfredsheden med 64% og de ambulante centre 34%, i forhold til undersøgelsen fra 2005. Det overordnede mål om at forbedre tilfredsheden med 30% blev dermed nået. • Den faglige og organisatoriske kvalitet opnåede et markant løft i forhold til øgede kompetencer, større systematik i pårørendearbejdet vedrørende information og kontakt. Flere deltager karakteriserede dette som en kulturændring blandt medarbejderne.]]>

Download Temahaefte_2009_paaroerende_psyk.pdf

Download Idekatalog_2009_paaroerende_psyk.pdf

Download Rapport_2009_paaroerende_psyk.pdf

Download Rapport_2009_Paaroerende_psyk_eval.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2009
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling

Forfattere

Helle Høgh