Remodeling of the ICF: A commentary

Catherine R. Sykes; Thomas Maribo; Hillegonda A. Stallinga; Yvonne Heerkens

ICF-klassifikationen har siden WHO offentliggjorde den i 2001 været genstand for megen debat både om den biopsykosiciale model der blev præsenteret og klassifikationen i ICF.

Siden 2008 har der været årlige opdateringer af klassifikationen, og der er udsigt til en revideret klassifikation ICF-2020 der bl.a. også omfater det tidligere anvendte klassifikation ICF-CY.

Der er stigende interesse for ICF som et værktøj til at kunne omfatte informationskrav. Oplysninger om funktionsevne er vigtige på tværs af ikke kun sundhedssystemer, men alle områder, hvor ændringer i funktionsevne er vigtige eksempelvis uddannelse, beskæftigelse og socialområdet.

Denne artikel er en kommentar til spørgsmål, der er rejst af Mitra & Shakespeare i 2019. Kommentaren gennemgår fordele og udfordringer ved ICF og opfordrer til engagement i vedligeholdelse, opdatering og modernisering af ICF.


Remodeling of the ICF: A commentary

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2020
Udgiver Disability and Health Journal
ISBN/ISSN https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.100978
Længde 5 sider

Kontaktperson

Thomas Maribo

Thomas Maribo

+45 2145 2470

thomar@rm.dk

Forfattere

Thomas Maribo