Borgere og brobyggeres oplevelser og erfaringer med Social Sundhed

Maiken Bay Ravn

Social Sundhed er en frivillig forening, der arbejder på at bygge bro mellem socialt udsatte borgere og sundhedsvæsenet. De frivillige brobyggere i foreningen er studerende, der er i gang med en sundhedsfaglig uddannelse. Brobyggernes funktion er, at ledsage borgere der, af forskellige årsager, finder mødet med sundhedsvæsenet vanskeligt. Dette pilotprojekt udspringer af et samarbejde mellem Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning og Social Sundhed og formålet med projektet er, at få viden om hvilke borgere og brobyggere der anvender tilbuddet samt deres forskellige udbytte heraf. Projektet er finansieret af Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning. 

Resultaterne fra pilotprojektet viser, at både borgerne og brobyggerne oplever et stort udbytte af indsatsen. For borgerne er indsatsen med til at nedbryde nogle af de barrierer, som de oplever i mødet med sundhedsvæsenet. Brobyggerne oplever både faglig og personlig udvikling gennem deres frivillige arbejde i Social Sundhed – erfaringer, som de mener, er med til at styrke dem som fremtidige sundhedsprofessionelle.

Rapporten understreger desuden et behov for yderligere forskning på området, som kan belyse flere perspektiver.


Link til projektet bag publikationen

Download AW - Social Sundhed Rapport 010920 - MBR.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning, DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93829-03-9
Længde 18 sider

Kontaktperson

Claus Vinther Nielsen

Claus Vinther Nielsen

+45 2223 9488

clanil@rm.dk

Forfattere

Maiken Bay Ravn