Evaluering af den digitale forløbsguide på AUH

Lise Marie Witt Udsen; Anne Kongerslev Wermuth; Signe Andrén Thrane; Lars Rasmussen.

DEFACTUM har lavet en evaluering af den digitale forløbsguide for Aarhus Universitetshospital (AUH). Den digitale forløbsguide er udviklet af Emento i samarbejde med AUH og består af en app til patienter og en browserbaseret brugerflade til personalet. Evalueringen er foretaget via interviews med patienter og personale på to afdelinger på AUH – tragtbrystpatienter på Lungekirurgisk Afsnit og gravide i Jordemoderpraksis. Evalueringen viser bl.a., at forløbsguiden er brugervenlig, og at patienterne bliver mere oplyste, føler sig trygge og tager medansvar for deres forløb, når de anvender forløbsguiden. Dog har forløbsguiden begrænsninger, når patienterne har særlige informationsbehov eller forløb på tværs af afdelinger.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2020_Evaluering af digital forløbsguide.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver DEFACTUM
Længde 42 sider