LUP Somatik 2018. Afsnitsrapporter, Region Midtjylland

Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Sara Flensborg Hansen; Torben Holm; Gitte Dahl

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året.

Delundersøgelsen LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra landets somatiske sygehuse samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusudvalg.

I Region Midtjylland har 4.485 planlagt indlagte patienter, 7.087 akut indlagte patienter og 17.135 ambulante patienter besvaret et spørgeskema i undersøgelsen. Patienterne får mulighed for at give en tilbagemelding på en indlæggelse eller et ambulant besøg til det afsnit/afdeling, de har haft kontakt med.

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM

Kontaktperson

Simone Witzel

Simone Witzel

+45 4042 7144

simwit@rm.dk

Forfattere

Jens T. Hørlück; Torben Holm; Gitte Dahl; Simone Witzel Sara Kjærgaard Flensborg