Brugernes oplevelse af Familieambulatoriet i Region Midtjylland

Pernille Bjørnholt Nielsen, Marianne S. Balleby
Formålet er at afdække viden om målgruppernes oplevelse af kvaliteten af Familie-ambulatoriets tilbud, herunder:
- Giver tilbuddet mening for brugerne?
- Oplever brugerne, at de indsatser, som personalet beskriver, virker som beskrevet?
Familieambulatoriet i Region Midtjylland er en samlet organisatorisk enhed med én ledelse og to fysiske enheder, som er placeret på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest.

Den metodiske tilgang, der er valgt til evalueringen, er virkningsevaluering. På baggrund af workshop med personalet i henholdsvis Familieambulatoriets Gravidteam og Børneteam, er der blevet udarbejdet indsatsteorier for Familieambulatoriets aktiviteter og formål. Disse bruges som styrings- og evalueringsværktøj i forbindelse med brugerundersøgelsen.

Link til projektet bag publikationen

Download Notat_2018_Brugernes oplevelse af Familieambulatoriet i RM.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2018
Udgiver DEFACTUM
Længde 40 sider