Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt databasen i den midtjyske region for perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2017

Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh

Denne rapport er udarbejdet af DEFACTUM i et samarbejde mellem de midtjyske kommuner i regi af Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet i den midtjyske region (KOSU) og Region Midtjylland.

Rapporten er den første offentlige rapport baseret på data fra den kommunale hjerterehabiliteringsdatabase i den midtjyske region, HjerteKomMidt. I forbindelse med overdragelse af den non-farmakologiske del af fase 2 hjerterehabilitering fra hospitaler i Region Midtjylland til kommuner overgik også forpligtelse til at registrere data for de indikatorer, der vedrører de overleverede indsatser i rehabiliteringen. Disse er patientuddannelse, fysiske træning, diætbehandling, rygestopintervention og den psykosociale indsats.

Indikatorer og standarder i denne rapport er beskrevet i Forløbsprogram for Hjertesygdom i Region Midtjylland. De er identiske med de nationale indikatorer og standarder for hospitaler i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2018_Opgoerelse_kommunale_hjerterehabiliteringsindikatorer_HjerteKomMidt2017.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2018
Udgiver DEFACTUM
Længde 38 sider