Evaluering af Projekt Frydlege

'Projekt Frydlege' er en socialfaglig indsats rettet mod traumatiserede flygtningebørn, som Viborg Kommune har implementeret som et pilotprojekt. Projektet tager udgangspunkt i en manual, der er udviklet og afprøvet i et samarbejde mellem Varde Kommune og psykiatrien i Region Syddanmark.
Omdrejningspunktet i Projekt Frydlege er legegrupper. Her mødes en gruppe børn i den samme gruppe igennem et forløb, hvor de præsenteres for meget strukturerede lege og aktiviteter efter en fremgangsmåde, der er beskrevet i manualen. I pilotprojektet har Viborg Kommune afprøvet manualen i perioden januar 2017 til udgangen af maj 2017 på to skoler og i to børnehaver. Der har været etableret fire legegrupper bestående af i alt 40 børn fra flygtningefamilier. Børnene har været i aldersspændet fra to til ti år. Formålet med denne evaluering er at dokumentere effekterne af 'Projekt Frydlege' for de børn, som deltager i projektet. Evalueringen skal således redegøre for børnenes udvikling inden for de relevante områder samt sandsynligøre, hvorvidt denne udvikling skyldes arbejdet ud fra manualen i 'Projekt Frydlege'.

Download Evaluering_Projekt Frydelege.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver DEFACTUM
Længde 47 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Karen Sophie Pilegaard