Kateterbaseret nyredenervering til behandling af behandlingsresistent hypertension – en systematisk litteraturgennemgang

Claus Løvschall.
I denne systematiske litteraturgennemgang vurderes effekterne af at anvende nyredenervering til at behandle patienter, som ikke tidligere har haft gavn af anden relevant behandling – primært medicinsk behandling. I disse tilfælde er nyredenervering foreslået som alternativ behandling. Ved nyredenervering benyttes en overbrændingsteknik på nervebaner til nyrerne hvorved sympatisk nerveaktivitet formodes reduceret og blodtrykket nedsat. Litteraturgennemgangen
beskæftiger sig med effekt og risici ved behandlingen. Denne systematiske litteraturgennemgang er igangsat af sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner og udført af DEFACTUM, Region Midtjylland.

Link til projektet bag publikationen

Download Systematisk review vedr kateterbaseret nyredenervering_final.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-92400-85-7

Kontaktperson

Claus Løvschall

Claus Løvschall

+45 2281 2105

claloe@rm.dk

Forfattere

Claus Løvschall