Brugernes oplevelse af Præhospitalets indsats 2016

Pernille Bjørnholt Nielsen; Sara Flensborg Hansen
Borgerne er tilfredse med det akutte forløb, hvor de køres med ambulance. Men også at der stadig er potentialer i at forbedre overgangen fra ambulance til hospital.

Region Midtjylland har gennemført en brugerundersøgelse blandt de mere end 113.000 patienter, der er blevet kørt med en ambulance i 2016. Ambulancen er sendt efter at en borger har ringet 1-1-2 eller har haft kontakt med egen læge, vagtlæge eller en hospitalsafdeling.

Resultatet viser en høj samlet tilfredshed, hvor 98 procent har svaret at de har et 'godt' eller 'meget godt' indtryk af deres seneste præhospitale forløb.

Præhospitalet har allerede arbejdet med at forbedre overdragelsen fra ambulance til hospital. En arbejdsgruppe har blandt andet set på den patientoplevede kvalitet og udarbejdet en retningslinje for den gode overdragelse, som fornylig er taget i brug.

I den nye undersøgelse ses allerede en lille stigning i tilfredsheden på området, og borgerne er også blevet mere tilfredse med den imødekommenhed og hjælp, de oplever, når de ringer 1-1-2 og får en sundhedsfagligmedarbejder i røret.

Download Hovedrapport april .pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver DEFACTUM
Længde 35 sider

Kontaktperson

Pernille Bjørnholt Nielsen

Pernille Bjørnholt Nielsen

+45 3046 3769

perbjoe@rm.dk

Forfattere

Pernille Bjørnholt Nielsen Sara Kjærgaard Flensborg