Audit om medicintjek i praksis

Pernille Bjørnholt Nielsen
Audit om medicingennemgange i Region Midtjylland. Regionen har etableret en regional medicingennemgangsfunktion med henblik på at rådgive de praktiserende læger og bidrage til, at medicingennemgang bliver udført for
flere patienter for at optimere den medicinske behandling. Lægerne indsender
medicinliste, laboratoriedata samt diagnoser for de patienter, de ønsker gennemgået. En farmaceut gennemgår materialet på den enkelte patient, og udfylder en skabelon med svar til lægen. DEFACTUM har afhold en faglig audit med henblik på at kvalificere funktionen. Fokus for audit har været den faglige kvalitet og relevans.

Download Rapport_2016_Audit_om_medicintjek_i_praksis.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver DEFACTUM
Længde 18 sider