Evaluering af indsatser på senhjerneskade-området i Randers kommune

CFK har evalueret Randers Kommunes indsatser for borgere under 65 år med erhvervet hjerneskade. Evalueringen bygger på borgernes og pårørendes oplevelse af forløbene, samt medarbejderes oplevelse af det tværfaglige samarbejde. Evalueringen viser, at indsatsen er på rette vej, men der er fortsat behov for bevågenhed fra styregruppe og refleksionsrum for involverede.

Download Final _Evaluering - Randers Kommune.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2015
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
ISBN/ISSN 978-87996678-8-8
Længde 86 sider

Kontaktperson

Merete Tonnesen

Merete Tonnesen

+45 2361 7480

ington@rm.dk

Forfattere

Merete Tonnesen; Thomas Maribo