Medicinadfærd under Ramadan - for patienter med type 2-diabetes og pakistansk baggrund

Anna Mygind; Maria Kristiansen; Inge Wittrup; Lotte Stig Nørgaard
Danmark er historisk set et nyt indvandringsland. Først i slutningen af 1960'erne migrerede større grupper med andre religiøse og kulturelle baggrunde i Danmark. Mange af disse 'gæstearbejdere', som de blev kaldt, er i dag blevet ældre medborgere, og sammenlignet med tidligere, møder vi dem derfor også væsentligt oftere i almen praksis og andre dele af sundhedsvæsnet.
Der er derfor flere aspekter, der er relativt nye for sundhedsprofessionelle at forholde sig til. Et af disse er, hvordan personer med kronisk sygdom og med muslimsk baggrund håndterer deres medicin under Ramadan - og ikke mindst, hvordan sundhedsprofessionelle bedst muligt rådgiver om denne medicinhåndtering.

Download Best Practice_2014_8_12-14.pdf

Udgivelsesform Magasiner
År 2014
Udgiver Best Practice 2014;8:12-14.