Evaluering af praksiskonsulentordningen i Region Midtjylland

Lisbeth Ørtenblad; Peder Hau Lyng
Evalueringens formål er at beskrive erfaringer med Praksiskonsulentordningen samt at undersøge, hvorledes ordningen bedst muligt understøtter sundhedsvæsenets faglige og organisatoriske udvikling. Rapporten bruges som bidrag til en afklaring af ordningens fremadrettede anvendelses- og udviklingsmuligheder. Via spørgeskemaer og interview er der indhentet informationer fra stabsledelse, hospitals- og afdelingsledelse, alment praktiserende læger samt praksiskonsulenter og koordinatorer. Den generelle vurdering blandt alle implicerede parter er, at praksiskonsulentordningen spiller en afgørende rolle for et velfungerende samarbejde mellem hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Samtidig er der dog en række forskellige ønsker til, hvordan ordningen skal udvikles.

Download Rapport_2013_Evaluering_praksiskonsulentordningen.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 63 sider