Evaluering af vagtlægen - med fokus på ventetid på konsultationsstedet

Simone Witzel

<![CDATA[Evalueringen har det primære formål at undersøge patientens ventetid på konsultationstedet hos regionens vagtlæger. Baggrunden er, at vagtlægerne har et servicemål, hvor 90 % af patienterne skal være tilset af en læge i løbet af en time efter ankomsten til konsultationstedet. Undersøgelsen baserer sig på svar fra spørgeskema returneret af 1.443 patienter, som er tilset af en vagtlæge på konsultationstedet. 75 % af patienterne i Region Midtjylland vurderer, at de bliver tilset af vagtlægen inden for en time, dvs. servicemålet ikke er opfyldt. Ca. 60 % af patienterne vurderer ventetiden som acceptabel. Den største accept af ventetiden er hos de vagtlæger, som opfylder servicemålet. For de patienter som venter i op til en time, er ventetiden acceptabel for 97 %. Samlet set er 70 % af patienterne tilfredse med faciliteterne i venteværelset hos vagtlægen. De mest tilfredse er de patienter, som venter kortest tid.]]>

Download Rapport_2008_vagtlaegen.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 127 sider

Kontaktperson

Simone Witzel

+45 4042 7144

simwit@rm.dk

Forfattere

Simone Witzel