Kortlægning af medicinpædagogiske metoder i Danmark

Jens Hansen; Lisbeth Ørtenblad

<![CDATA[CFK har kortlagt medicinpædagogiske praksisformer og metoder på socialpsykiatriske botilbud og på bostøtteområdet. Det er den mest omfattende videnssamling om medicinpædagogik i Danmark. Metoderne er kategoriseret i 12 temaer. Den korte version af kortlægningen kan downloades her – den fulde version (350 sider) kan rekvireres af alle interesserede ved at henvende sig til én af projektlederne.]]>

Download Rapport_2011_Kortlaegning_medicinpaedagogik.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 51 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Lisbeth Ørtenblad ; Jens Hansen