Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne?

Pernille Bjørnholt Nielsen; Simone Witzel
Set gennem patientens øjne er der en række forhold, hospitalerne skal leve op til for at blive anset som et godt og velfungerende hospital. Nogle forhold på hospitalerne tillægges større betydning end andre, når patienterne vurderer tilfredsheden med de enkelte afdelinger.
Hæftets fokus er på to centrale områder ved patienttilfredshedsundersøgelserne:
1) Hvordan ser den overordnede vurdering af hospitalerne ud?
2) Hvad har størst betydning for patientens overordnede vurdering?

Download Haefte_2008_patienternes_tilfredshed.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 32 sider