Brobygning mellem forskning og praksis

Forfattere på tidsskriftet: Peter Vedsted, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet; Finn Diderichsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet; Tine Andresen, Center for Folkesundhed; Linda Kirkegaard, Regionalt Sundhedssamarbejde, Region Midtjylland; Helle Terkildsen Maindal, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet; Lene Jensen, Randers Kommune; Doris Nørgård, Center for Folkesundhed; Henriette Haase Fischer, Struer Kommune; Hanne Kronborg, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet; Merethe Würtz, Skive Kommune; Ellen Pallesen, Regionshospitalet i Silkeborg; Chris Jensen, Center for Folkesundhed; Jesper Cetnie Rasmussen, Skanderborg Kommune; Bente Knudsen, Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg; Jens Bejer Damgaard, Regionalt Sundhedssamarbejde, Region Midtjylland; Camilla Hoffmann Merrild, Regionalt Sundhedssamarbejde, Region Midtjylland.

<![CDATA[Mi(d)t Liv, nr. 1, 2010 Bladet for beslutningstagere og sundhedspersonale i Midtjylland samt nationale samarbejdspartnere.]]>

Download MidtLiv1-2010_www.pdf

Udgivelsesform Magasiner
År 2010
Udgiver Center for Folkesundhed, Region Midtjylland
Længde 28 sider

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk