Lænderygsmerter - litteraturstudie af bedste viden på området

Anne-Mette Hedeager Momsen
Formålet med litteraturstudiet er at samle bedste viden om lænderygsmerter, at skabe et overblik over foreliggende viden som efterfølgende kan danne baggrund for forløbsgruppens arbejde mhp. at planlægge den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats.

Download Laenderygsmerter.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2010
Udgiver Center for Folkesundhed
Længde 83 sider