Audit af genoptræningsplaner i RM

Susanne Hyldgaard
Denne rapport er udgivet af Region Midtjylland i 2010. Materialet i audit er opgjort af en arbejdsgruppe nedsat af Regionalt Sundhedssamarbejde, og rapporten er udarbejdet af MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed, Århus.

Download Audit_af_genoptraeningsplaner.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2010
Udgiver Center for Folkesundhed
Længde 43 sider