Stress og placering i jobhierarkiet. Hvordan har du det? - Online nr.1

Finn Breinholt Larsen
Der skrives og tales om stress som aldrig før. Et af temaerne er stress blandt ledere og højtuddannede medarbejdere, et problem der tilsyneladende er voksende.

Opmærksomheden om stress hos grupper, der i andre henseender hører til den bedst stillede del af arbejdsstyrken, rejser nogle mere generelle spørgsmål: Hvordan er sammenhængen mellem stress og placering i jobhierarkiet? Er stressniveauet højere i toppen? Eller er det tværtimod i bunden af jobhierarkiet, man finder det højeste stressniveau? I hvilke jobgrupper er der især brug for en forebyggende indsats mod
stress?

Link til projektet bag publikationen

Download Online nr 1 Stress.pdf

Hvordan har du det?

Udgivelsesform Øvrige
År 2007
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 1902-4371
Længde 20 sider

Kontaktperson

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen

+45 2273 0252

finlar@rm.dk

Forfattere

Finn Breinholt Larsen