Vaccination mod rotavirus - en medicinsk teknologivurdering

Flemming Witt Udsen (Organisationsanalysen); Diana Reerman; Line Holt ( Eds)
Medicinsk Teknologivurdering 2012; 14(1) -

Formålet med denne MTV er at bidrage med et beslutningsgrundlag, der belyser fordele
og ulemper ved at indføre vaccination mod rotavirus i det danske børnevaccinationsprogram.
MTV'en har belyst: 1) effekt og bivirkninger ved vaccination mod rotavirus,
2) forældres holdning til vaccination mod rotavirus i det eksisterende børnevaccinationsprogram,
3) de organisatoriske muligheder for indførelse af vaccinen og
4) de afledte økonomiske konsekvenser for såvel sundhedsvæsenet som for samfundet.
Der er foretaget systematisk litteraturgennemgang, fokusgruppeinterview, indhentning af oplysninger fra nøglepersoner og analyser baseret på registerdata og erfaringer fra en
norsk MTV.

Download Vaccination_Rotavirus_MTV.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver København: Sundhedsstyrelsen, 2012.
ISBN/ISSN 1399-2481