Hvordan fastholder psykiske sårbare mennesker et ønsket job - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre

Knud Ramian; Birgitte Ahlgreen; Leif Tøfting Kongsgaard; Kirsten Skafte; Birger Larsen; Mette Sloth; Bente Rasmussen; Annette Dalmose; Thomas Borup; Susanne Falch
Casestudie i et videnskabende netværk med fokus på hvilke centrale faktorer (hos borgeren, virksomheden og støttende indsatser), der kan bidrage til psykisk sårbare menneskers forbliven på arbejdsmarkedet. I det videnskabende netværk har de medvirkende beskæftigelsestilbud undersøgt jobfastholdelse med udgangspunkt i egen praksis. I denne rapport har netværkets deltagere beskrevet deres hovedresultater i artikler, og Center for Kvalitetsudvikling har analyseret og sammenfattet resultaterne på tværs.

Download Rapport_2010_fastholdjob_psykisk_saarbare.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2010
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 80 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk