Statusevaluering af initiativer på epilepsiområdet

Marianne Sigaard Balleby; Signe Andrén Thrane; Tina Veje Andersen

DEFACTUM har i 2022 på vegne af Sundhedsstyrelsen foretaget en statusevaluering af fem initiativer, som alle har haft til formål at skabe mere kvalitet og større sammenhæng i indsatsen for mennesker med epilepsi. Statusevalueringen viser, at udfordringerne med manglende viden og sammenhæng, som blev beskrevet i 'Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi' fra 2018, til stadighed kræver fremadrettet opmærksomhed for at løfte området.

Statusevalueringen bygger på dokumenter fra initiativerne, en spørgeskemaundersøgelse blandt projektledelser samt interview med 24 videnspersoner. Statusevalueringens hovedresultater er kvalificeret af udvalgte videnspersoner på et tværgående vurderingsmøde.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2023_Statusevaluering af initiativer på epilepsiområdet.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2023
Udgiver DEFACTUM for Sundhedsstyrelsen
Længde 86 sider