Evaluering og effektmåling af gruppebehandling for børn/unge, der har været udsat for seksuelle overgreb

Socialstyrelsen iværksatte i 2010 et projekt med gruppebehandling af seksuelt krænkede børn og unge. Projektet er gennemført på fire behandlingssteder i Hjørring, Aarhus og København Kommune.
Formålet med projektet er at afprøve gruppebehandlingsforløb for at få mere præcis viden om effekterne af børnene/de unges deltagelse i gruppebehandlingsforløb, samt hvordan disse implementeres. Evalueringsundersøgelsen skal dokumentere behandlingsmetoder og effekter og analysere centrale kontekstfaktorers betydning for behandlingsudbyttet. Evalueringen skal således bidrage til at kvalificere fremtidige tilbud til målgrupperne via formidling af viden om metoder, effekter, centrale kontekstfaktorer samt implementeringserfaringer og forudsætninger.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder

Mett Marri Lægsgaard

Projektmedarbejdere