Evaluering af projekt "Omsorg i balance" på børne- og ungehospice

Børne- og ungehospice i Vestdanmark, Strandbakkehuset, har bedt DEFACTUM om at evaluere et forløb over to år for alle medarbejdere og ledere på Strandbakkehuset. Forløbet hedder "Omsorg i balance", og her skal der arbejdes med at skabe en bærende kultur af Compassion, Self-compassion, balance og resiliens samt psykologisk tryghed. Formålet er at undgå, at medarbejdere og ledere løber tør for empati og omsorg for patienter, kolleger/medarbejdere og dem selv i arbejdet med at hjælpe børn og unge med livstruende sygdomme eller ved livets afslutning. Evalueringen gik i gang ultimo 2020 og afsluttes i foråret 2023. 

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2023

Projektleder

Projektmedarbejdere