Evaluering af abortrådgivningen i Region Midtjylland

Ifølge sundhedslovens §100 skal alle kvinder, som ønsker en abort, tilbydes en støttesamtale forud for og efter en eventuel gennemført abort. DEFACTUM gennemfører i perioden efteråret 2021- foråret 2022 en evaluering for Region Midtjylland af, hvordan kvinder med ønske om eventuelt at få foretaget en abort før 12. graviditetsuge oplever og vurderer kvaliteten af de støttesamtaler, de modtager i Region Midtjylland. Derudover belyses det i evalueringen, hvordan abortrådgivningen er organiseret i Region Midtjylland, herunder hvordan der kommunikeres om rådgivningstilbuddet.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2022

Projektleder

Projektmedarbejdere