Severin - Nationalt forskningsnetværk i rehabilitering

Forskningsnetværket SEVERIN blev etableret i 2012 og samler repræsentanter fra miljøer i Danmark, der forsker i rehabilitering.
Netværkets overordnede formål er at stimulere til ny forskning og tværgående forskningssamarbejder inden for rehabiliteringsområdet. Funktionsevnen er SEVERINs centrale fokus og ICF - International, klassifikation af funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand - anvendes som biopsykosocial referenceramme.

SEVERINs prioriterede arbejdsområde de næste 5 år (2018-2022): Forskningsagendaer for hovedområder inden for rehabilitering.

Forskning i rehabilitering har traditionelt primært fokuseret på kropslige aspekter og har haft mindre fokus på deltagelse og kontekst.  Forskningstemaer baseres i dag primært på de fagprofessionelles vurdering, sjældent på patienternes og de pårørendes.
SEVERIN vil udarbejde en forskningsagenda for forskning i rehabilitering baseret på to processer. De vigtigste forskningsspørgsmål vil blive prioriteret på baggrund af en systematisk afdækning af borgeres, pårørendes og fagfolks erkendte usikkerheder (uncertainties) (PPI – patient public involvement). Hvert spørgsmål vil blive undersøgt gennem systematiske reviews for at afdække om spørgsmålet er besvaret eller ikke. Ubesvarede spørgsmål danner grundlaget for forskningsagendaen. Forskningsagendaerne vil finde anvendelse både blandt forskningsmiljøer og finansieringskilder.

SEVERIN afholder to halvårlige dagmøder. Møderne har fokus på udveksling og samarbejde omkring rehabiliteringsforskning.
I 2016 afholdtes på initiativ af SEVERIN i uge 37 Rehabiliteringsforskningens Uge i Aalborg, Aarhus, Odense og København.
SEVERIN er dybt involveret i planlægningen af 24th Rehabilitation International World Congress 2021 og de årlige rehabiliteringskonferencer, der afholdes i regi af Rehabiliteringsforum Danmark.

Styregruppe:
Professor Claus Vinther Nielsen, MD, PhD Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og DEFACTUM, Region Midtjylland
Ass. Professor Merete Bender Bjerrum, MA, PhD Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Ass. Professor Ingrid Poulsen, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Neurocentret Rigshospitalet, Region Hovedstaden
Postdoc Marc Sampedro Pilegaard, OT, cand.scient.san, PhD, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitetshospital
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder

Projektmedarbejdere