Ph.d.-projekt: Hjerterehabilitering til borgere med hjertesygdom og diabetes

Årligt vurderes ca. 12.000 danskere at have behov for hjerterehabilitering; hver tredje har også diabetes. Borgere med kombinationen af hjertesygdom og diabetes, har et markant dårligere fysisk helbred, end borgere med kun én kronisk sygdom. Viden om og støtte til denne gruppe af kroniske syge er derfor påkrævet. Projektet skal bidrage med viden om den tværsektorielle hjerterehabilitering for borgere med kombination af hjertesygdom og diabetes i Region Midtjylland.

Ph.d.-projektet består af tre studier: et systematisk review og to registerbaserede studier. Studierne skal afdække forskellene i det tværsektorielle hjerterehabiliteringsforløb for borgere med hjertesygdom og diabetes. Derudover skal ph.d.-projektet afdække sammenhænge mellem social ulighed og kombinationen af disse to tilstande i hjerterehabiliteringsforløbet. Viden er afgørende for udvikling af fremtidens hjerterehabiliteringsforløb så de i højere grad målrettes borgernes individuelle behov.

Forskningsprojektets formål:

  • at undersøge den eksisterende evidens for hjerterehabilitering til borgere med hjertesygdom og diabetes
  • at sammenligne deltagelsen i hjerterehabiliteringsforløbet mellem borgere med diabetes og borgere uden diabetes 
  • at sammenligne ændringer i kondition og livskvalitet mellem borgere med diabetes og borgere uden diabetes efter hjerterehabilitering.
Projektstatus Aktiv
Afslutning 2022
Samarbejdspartnere Thomas Maribo, DEFACTUM Lars Tang, REHPA, DEFACTUM/REHPA Patrick Doherty, University of York, UK
Finansiering Aarhus Universitet Folkesundhed i Midten Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning

Projektleder

Projektmedarbejdere