Igangsættelse af fødsel efter termin – et kvalitativt studie af kvinders erfaringer

I Danmark anbefales gravide, der går 10 dage over termin, igangsættelse af fødslen. Formålet er at reducere risikoen for fosterdød i den sene graviditet. Siden tilbuddet er blevet indført, er andelen af kvinder, der bliver sat i gang, steget fra 23 % til 35 %. Hyppigheden af fosterdød er meget lav, under 1 %. Det betyder, at man med det nuværende tilbud sætter ca. 800 fødsler i gang for at undgå ét tilfælde af fosterdød. Man griber altså medicinsk ind i relativt mange normale graviditeter for at redde relativt få børn.

Igangsættelse af fødsler er ikke uproblematisk. Fra et obstetrisk perspektiv er der relativt få og relativt begrænsede risici ved igangsættelser, og i USA diskuteres det eksempelvis, om fødsler skal sættes endnu tidligere i gang, fx ved termin. Den kliniske erfaring og enkelte studier peger imidlertid på, at kvinder, der sættes i gang, ofte oplever længere fødselsforløb, flere komplikationer og får en dårlig fødselsoplevelse. Forskningen på området er imidlertid sparsom – såvel nationalt som internationalt.

Viden om, hvordan danske gravide, som tilbydes igangsættelse, oplever forløbet, er afgørende for en fortsat kvalitetssikring og udvikling af tilbuddet. Derfor har DEFACTUM i samarbejde med Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital iværksat en kvalitativ undersøgelse.

Undersøgelsen baseres dels på observationer af jordemoderkonsultationer, hvor der tales om evt. igangsættelse, samt på kvalitative interviews med kvinder, der har fået sat fødslen i gang. Resultaterne skal publiceres i videnskabelige tidsskrifter, diskuteres på de deltagende afdelinger samt præsenteres i relevante nationale og internationale faglige fora.

Projektet løber fra 1. februar 2018 til 1. marts 2019 og er finansieret af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere