Hvorfor gør ensomhed os syge? En undersøgelse af sammenhængen mellem ensomhed, social isolation og dårligt helbred

Tidligere studier har vist, at ensomhed og social isolation har betydning for vores helbred. Det ses blandt andet, at ensomhed og social isolation har betydning for hjerte-kar-sygdom og tidlig død. Vores viden om, hvordan ensomhed og isolation påvirker andre helbredsforhold, er dog begrænset. Dertil ved vi kun ganske lidt om de mekanismer, der har betydning for, at ensomhed og social isolation påvirker helbredet.

Nærværende ph.d.-projekt ønsker således at gøre os klogere på sammenhængen mellem ensomhed, social isolation og helbred. Projektet vil belyse sammenhængen mellem ensomhed, social isolation og en række forskellige helbredsforhold, herunder kroniske sygdomme og brug af sundhedsydelser, samt undersøge, hvilke faktorer der har betydning for disse sammenhænge. 

Ph.d.-projektet er baseret på data fra Hvordan har du det?-undersøgelsen 2013, (n=33.285), hvor der er indsamlet oplysninger om ensomhed, social isolation og en række forskellige former for mentalt helbred og sundhedsvaner. Dertil anvendes data fra sygesikringsregisteret og landspatientregisteret, hvori der indgår oplysninger om kronisk sygdom og brug af sundhedsydelser.

Resultaterne af projektet vil formidles i fire videnskabelige artikler samt en afhandling. 

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2022

Projektleder