Bruger-/pårørendeundersøgelse - Randers Kommune

Baggrund for undersøgelsen
Randers Kommune har henvendt sig til CFK med ønsket om at få gennemført en brugerundersøgelse for borgere, som modtager et dagtilbud, et døgntilbud eller får Bostøtte i Randers Kommune indenfor et af områderne: voksen handicap og socialt udsatte. Derudover ønsker Randers Kommune gennemført en pårørendeundersøgelse på dag- og døgntilbud og bostøtte indenfor områderne: voksen handicap, socialt udsatte og psykiatri.

Selve undersøgelsen
Brugerundersøgelsen gennemføres med udgangspunkt i det koncept, som Århus Kommune har anvendt til deres brugerundersøgelser indenfor tilsvarende målgrupper. Brugerundersøgelsen omfatter skønsmæssigt 1.343 respondenter. Data i form af spørgeskemaer indsamles gennem caféarrangementer arrangeret af Randers Kommune på dag og botilbud for brugere indbefattet af undersøgelsens målgruppe. Det er CFK, som indsamler spørgeskemaerne på Caféarrangementerne. Randers Kommune varetager selv udleveringen af spørgeskemaer til borgere, der modtager Bostøtte og sender efterfølgende de besvarede spørgeskemaer til CFK.

Pårørendeundersøgelsen gennemføres med udgangspunkt i det koncept, som Randers Kommune har anvendt til pårørendeundersøgelser på botilbud i 2012 for tilsvarende målgrupper. For dagtilbud og bostøtte anvendes revideret spørgeskema til pårørende. Pårørendeundersøgelsen omfatter skønsmæssigt 676 respondenter. Spørgeskemaerne til undersøgelsens respondenter udsendes af CFK til pårørende med post.

Afrapportering
Bruger – og pårørendeundersøgelsen afrapporteres i august måned 2015.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Projektmedarbejdere