Evaluering af kompetenceudvikling vedr. kognitiv adfærdsterapi

Psykiatrien i Region Midtjylland har besluttet at kompetenceudvikle personalet på to psykiatriske sengeafsnit i kognitiv adfærdsterapi som et middel til at nedbringe anvendelsen af tvang.

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har til opgave at evaluere projektet.

Projektet begynder i efteråret 2014 og fortsætter ind i 2015.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Jesper Buchholdt Gjørup

Projektmedarbejdere