Nina Konstantin Nissen

Forsker , Forsker, cand.scient.soc., ph.d.

+45 2728 5675

niniss@rm.dk

Præsentation

Jeg er sociolog med specialisering i sundhed og sygdom samt de relaterede områder krop og mad. Jeg har især beskæftiget sig med patient- og pårørendeperspektiver, herunder oplevelser af mødet med sundhedsvæsenet såvel som håndtering af sundhed og sygdom i hverdagslivet. Jeg er specialiseret i kvalitativ metode og analyse, men kan også arbejde kvantitativt. Jeg har erfaring med udarbejdelse af større empiriske undersøgelser, systematiske litteraturreviews og medicinske teknologivurderinger.

Publikationer

Literature review: Perceptions and management of body size among normal weight and moderately overweight people.   Nina Konstantin Nissen; Lotte Holm Obesity reviews: an official journal of the International Association for the Study of Obesity, 2014 .

Monitoring the normal body: Ideals and practices among normal weight and moderately overweight people.   Nina Konstantin Nissen; Lotte Holm; Charlotte Baarts Obesity facts, 2015 .

About right. Body size management among normal weight and moderately overweight people.   Nina Konstantin Nissen Faculty of Science, University of Copenhagen, 2015 .

Psychiatric service users’ experiences of emergency departments: a CERQual review of qualitative studies..   Kathrine Carstensen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Nina Konstantin Nissen; Lisbeth Ørtenblad; Margarete Pfau; Pia Vedel Ankersen Nordic Journal of Psychiatry, 2017 .

Volunteering to Care for People with Severe Mental Illness: A Qualitative Study of the Significance of Professional and Private Life Experience.   Lisbeth Ørtenblad; Ulla Væggemose; Lene Gissel; Nina Konstantin Nissen Community Mental Health Journal, 2018 .

Resistance to change: Role of relationship and communal coping for coronary heart disease patients and their partners in making lifestyle changes.   Nina Konstantin Nissen; Mjöll Jónsdóttir; Helle Spindler; Ann-Dorthe Olsen Zwisler 2018 .

Netværksfamilietilbuddet – samarbejde mellem kommuner og aktører i civilsamfundet.   Nina Konstantin Nissen; Ulla Væggemose Sundhedsstyrelsen, 2017 .

Ansættelser og projekterfaring

2015 Forsker. DEFACTUM, Region Midtjyllland

2008-2015 PhD-studerende og videnskabelig assistent. Den Fødevaresociologiske Forskningsgruppe ved Institut for Human Ernæring og Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

2005-2008 Videnskabelig assistent. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Univeristet

Uddannelsebaggrund

2015 Ph.d., Københavns universitet

2005 Cand.scient.soc., Københavns universitet

2002 Bach.scient.soc., Aalborg universitet

Kurser, konferencer m.m.

0 Sociology of food and agriculture: Qualitative and quantitative design, Københavns Universitet

0 Socio-cultural perspectives on food, body and health in Nordic network: FoBoNet, SIFO og Oslo Universitet

0 Eating, bodies and places, Københavns Universitet

0 From multi-sited fieldwork to analysis, Københavns Universitet

0 Exploring activity theory and their metholodical and translational potentials in research, Syddansk Universitet

0 Case-based theory building - Nvivo, Copenhagen Business School

0 Sundhedspædagogik og samtidsdiagnose, Aarhus Universitet

0 Autoetnografi, Roskilde Universitet og Københavns Universitet

Undervisning og anden særlig erfaring

2015-2017 Underviser på ”Introduktion til folkesundhed”, Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

2009-2012 Underviser og kursuskoordinator på kurserne ”Sundhed & Livskvalitet” og ”Folkesundhed & Ernæring”, Institut for Human Ernæring og Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet