Livet som pårørende til hjertesyge – litteraturstudie og kvalitativ undersøgelse

Nina Konstantin Nissen; Camilla Palmhøj Nielsen

Denne rapport fremlægger fund fra en undersøgelse foretaget af DEFACTUM, Region Midtjylland i samarbejde med Hjerteforeningen. Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe forskningsbaseret viden om pårørende til hjertesyge; herunder at belyse praktiske, sociale og psykiske problemstillinger, der knytter sig til at være pårørende til en hjertesyg, samt at belyse hvordan de pårørende oplever mødet med sundhedsvæsenet, og hvilke behov for støtte de har. Undersøgelsen omfatter et litteraturstudie samt en kvalitativ undersøgelse blandt hjertesyges pårørende og fagprofessionelle. Der er tale om en forundersøgelse til Hjerteforeningens nye, nationale spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende, som gennemføres i 2020 i sammenhæng med barometerundersøgelsen Livet med hjertesygdom.

Link til projektet bag publikationen

Download Livet som pårørende til hjertesyge Rapport final 2019_10_02.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93657-09-0