Analyse af genindlæggelser i psykiatrien og tværsektorielt samarbejde - Afsluttende rapport

Marianne S. Balleby og Kirsten Overgaard

Analysen af genindlæggelser i psykiatrien og tværsektorielt samarbejde er foranlediget af Psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland. Analysen bidrager med overblik over feltet af patienter med hyppige og gentagne akutte indlæggelser og genindlæggelser i voksenpsykiatrien i Region Midtjylland. Herudover afdækker analysen årsager og undersøger, hvorvidt indlæggelser og genindlæggelser kunne være undgået ved et stærkere tværsektorielt samarbejde. Analysen er gennemført i to trin; en kvantitativ analyse baseret på data fra Region Midtjylland om genindlæggelser samt casebaseret kvalitativ audit, hvor fire udvalgte patientforløb er auditeret på to auditmøder. Data fra Region Midtjylland (2017) viser, at en forholdsvis lille gruppe af patienter havde mange og gentagne akutte indlæggelser, at halvdelen af de akutte indlæggelser var korte indlæggelser af 0-3 dages varighed, og at patienter med en skizofrenidiagnose og diagnosen personlighedsforstyrrelse var de grupper, som havde flest hyppige gentagne akutte indlæggelser. Den kvalitative del af analysen har omfattet patienter med skizofreni og yngre patienter med personlighedsforstyrrelse og selvskadeproblematikker. I de to auditpaneler deltog videnspersoner fra den regionale psykiatri, kommuner i den midtjyske region samt almen praksis og patient/pårørendeforeninger. Ifølge deltagernes analyse er indsatserne fragmenterede, hvilket skal modvirkes ved, at de professionelle parter træder sammen, og at patienten får få kontinuerlige relationer blandt de involverede fagpersoner. Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser kræver: at opgaven betragtes som en fælles opgave med en fælles plan; at de rette personer får viden, så de kan bidrage til forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser; at der er fokus på recovery og patientens hele liv. De involverede fagpersoner og repræsentanter for patient-/pårørendeforeninger bekræftede, at der er uhensigtsmæssige genindlæggelser, som vil kunne forebygges gennem et forbedret tværsektorielt samarbejde. De pegede desuden på, at der er flere typer af patienter, hvor indlæggelser ikke er hensigtsmæssige og kan forebygges ved et stærkere tværsektorielt samarbejde.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2019_Analyse af genindlæggelser i psykiatrien og tværsektorielt samarbejde.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
Længde 30 sider