Monitorering af forløbsprogrammer Almen praksis og Hospital. Rapport 2

Charlotte Ibsen, Hanne Søndergaard, Lone Kærsvang
"Indikatorer udviklet til almen praksis og hospitaler" (2014) Beskriver muligheder for at opgøre indikatorer for almen praksis og hospital med udgangspunkt i allerede eksisterende data.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2014_Statusrapport2_Monitorering af forløbsprogrammer_diabetes_KOL_AKS_indikatorer_almen_praksis_hosp.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2014
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 37 sider