Pursuing Normality: Reflections on Cancer Survivorship Care of Lymphoma Survivors

Louise Sofia Madsen; Charlotte Handberg

Formål

At skabe forståelse for mennesker med lymfekræfts refleksioner omkring kræftrehabilitering.

Perspektiv

At bidrage til fremtidig planlægning af kræftrehabilitering og nedbryde barrierer for deltagelse.

Baggrund

Hæmatologiske kræftpatienter oplever ofte omfattende og komplekse rehabiliteringsbehov - I dette studie fravalgte 8 ud af 9 patienter at deltage i kræftrehabilitering - Der mangler viden om årsagen til fravalg af kræftrehabilitering

Metode

Der blev gennemført et fire måneders feltstudie på en hæmatologisk kræftafdeling, hvor 9 lymfekræftpatienter blev fulgt gennem deres behandlingsforløb ved brug af deltagerobservation, uformelle samtaler og løbende interviews. Der blev i alt gennemført 46 semi-strukturerede interviews.

Analytisk rammeværk

Ved brug af forskningsmetodologien Interpretive Description blev data analysen udført i fire trin: 1. Transskribering og gennemlæsning af alt datamateriale 2. Dannelse af meningsenheder, bestående af tre overordnede enheder 3. Kondensering og kodning af hver meningsenhed 4. Kontekstualisering og identifikation af underliggende determinanter for handling Den analytiske fortolkning var inspireret af sociolog Pierre Bourdieu ved brug af en social praksis teoretisk tilgang med fokus på den sociale og praktiske kontekst, der indvirker på den enkeltes refleksioner og muligheder for at handle.

Resultater

Resultaterne skabte en forståelse for mulige barrier for deltagelse i rehabilitering, ved at identificere fire parametre som indvirkede på deltagernes handlinger: 1. Stræben efter det normale hverdagsliv 2. Forventning om at blive rask efter aktiv behandling 3. Opfattelse af at rehabilitering er forbeholdt mennesker uden udsigt til at blive raske 4. Forestilling om at deltagelse i rehabilitering fastholder dem i sygerollen.

Diskussion og konklusion

Resultaterne repræsenterer en kontrast til eksisterende viden om kræftoverlevere og rehabilitering, hvilket skaber en barriere for deltagelse i rehabilitering. Litteraturen vidner om, at det at overleve en kræftdiagnose ikke er det samme som at føle sig- og være rask, og at der som kræftoverlever følger en øget risiko for at opleve senfølger og tilbagefald. Desuden er rehabilitering et sundhedsfremmende tiltag, der har til formål at støtte den enkelte til at opnå optimal funktionsevne og leve et selvstændigt meningsfuldt hverdagsliv. På denne baggrund eksisterer der en omfattende ansvars- og formidlingsopgave, som ligger hos de sundhedsprofessionelle, men kræver strukturelle ændringer, der kan understøtte en systematisk tilgang til kræftrehabilitering.

Pursuing Normality: Reflections on Cancer Survivorship Care of Lymphoma Survivors

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2018
Udgiver Cancer Nursing
ISBN/ISSN doi: 10.1097/NCC.0000000000000565
Længde 8 sider

Kontaktperson

Louise Sofia Madsen

Louise Sofia Madsen

+45 6168 8074

lmaden@rm.dk

Forfattere

Louise Sofia Madsen