Kortlægning og analyse af danske initiativer til ensomme

Julie Christiansen; Mathias Lasgaard
I en tid, hvor de fleste danskere har uanede muligheder for at deltage i aktiviteter og
fællesskaber, kan det virke paradoksalt, at ensomhed er et samfundsproblem. Der
findes et utal af formelle og uformelle fællesskaber i foreninger, kirker, på arbejdspladser
og sociale medier, som tilbyder muligheder for social kontakt og samvær. På
trods af disse forhold er følelsen af ensomhed - og dermed ønsket om bedre social
kontakt - et aktuelt problem for mange mennesker i Danmark. En befolkningsundersøgelse,
baseret på data fra sundhedsprofilen i Region Midtjylland, indikerer at op mod
5 % af befolkningen, svarende til ca. 200.000 danskere, føler sig svært ensomme
(Lasgaard & Friis, 2016).
Denne rapport tilsigter at kortlægge, beskrive og analysere eksisterende initiativer til
personer, der føler sig ensomme. Rapporten er udarbejdet for Mary Fonden, der dels
har ønsket at øge vores viden om antallet og typer af initiativer til personer, der føler
sig ensomme, dels ønsket en analyse og vurdering af den samlede forekomst af
initiativer i Danmark. Den indsamlede viden er motiveret af et ønske om at løfte
vidensniveauet på området og derigennem kvalificere eksisterende og kommende
initiativer på ensomhedsområdet. Rapporten har relevans for aktører, der arbejder for
at forebygge og afhjælpe ensomhed og kan forhåbentligt guide eksisterende og
fremtidige indsatser.

Download Kortlægning_ensomhed_i_DK_2017_final.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017